Fórmules magistrals

A la Farmàcia Comaposada fem els preparats de formulació magistral al laboratori propi i per això agilitzem l’entrega del medicament en un màxim de 24 hores, per tant pots iniciar el teu tractament amb rapidesa.

La fórmula magistral és un medicament preparat pel personal farmacèutic per acomplir una prescripció mèdica individualitzada per al pacient, d’acord amb les dosis que prescriu el facultatiu segons cada cas particular. És una adaptació total del medicament per a cada pacient.

A aquesta farmàcia de La Garriga comptem amb un laboratori especialment dissenyat que compleix la normativa vigent per a la correcta elaboració i control de qualitat de fórmules magistrals i preparats oficinals, tant per a preparats tòpics (cremes, pomades, ungüents, solucions…) com orals (xarops, càpsules…).

Tota fórmula magistral la lliurem amb l’etiquetatge adequat i amb informació similar a la que conté el prospecte d’una especialitat.