SPD ( Servei Personalitzat de Dosificació)

A la Farmàcia Comaposada et volem fer la vida més fàcil. Amb la dosificació i seguiment personalitzat de la medicació, volem promoure un ús racional i més segur dels medicaments, facilitant al pacient poder prendre la medicació correctament. Procurem així ajudar-vos a evitar errors o oblits en la pauta de la dosificació. L’SPD garanteix el seguiment del tractament, millora el control del metge i del mateix pacient, i aporta seguretat i tranquil·litat als seus familiars o cuidadors.

Avantatges de l’SPD

  • Aporta comoditat i seguretat, i per tant tranquil·litat en poder prendre la medicació de forma correcta.
  • El pacient o el cuidador tan sols ha d’extreure del Blíster la medicació de cada presa.
  • Redueix els errors i els oblits de la dosificació dels medicaments.
  • Evita possibles confusions i intoxicacions per errors en la presa.

L’SPD és senzill, pràctic i fonamental

  • Per tenir un accés més pràctic i còmode a la medicació.
  • Per millorar el control del tractament.
  • Per evitar contraindicacions i per poder detectar possibles efectes adversos.