Homeopatia

Vius una situació d’estrés, estàs decaigut o et costa dormir? A la Farmàcia Comaposada podem informar-te i aconsellar-te sobre els medicaments homeopàtics, el seu ús i la manera en la qual aquesta medicina complementària et pot ajudar en alguns trastorns comuns tipus ocular, dermatològic, d’estrés i ansietat, trastorns del son, al· lèrgies, etc., i podem dispensar-los directament sempre sota el consell professional del nostre personal farmacèutic.

L’homeopatia pot ser una teràpia útil per alleujar i millorar alguns trastorns de salut de manera innòcua i eficaç.